Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1188 tal-20 ta' Lulju 2016 li jissospendi l-preżentazzjoni ta' applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa fil-kuntest tal-kwota tariffarja miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 891/2009 fis-settur taz-zokkor