2016 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1188, kuriuo sustabdomas importo licencijų paraiškų dėl cukraus produktų pagal tarifines kvotas, kurias leista naudoti Reglamentu (EB) Nr. 891/2009, teikimas