Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10179 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/KiK Textilien und Non-Food) (Text av betydelse för EES) 2021/C 103/02