A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. október 9. ) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről és a 2014/178/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 7222. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2014/709/EU)