Jaarrekening van de Europese Gemeenschappen — Begrotingsjaar 2008 — Geconsolideerde financiële staten en geconsolideerde verslagen over de uitvoering van de begroting