SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0893/04 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Kosten van grensoverschrijdende overmakingen.