Zaak T-172/01: Beroep, op 26 juli 2001 ingesteld door "M" tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen