Schriftelijke vraag E-011106/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) aan de Commissie. Situatie in België