Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 83/03