Zaak T-411/17: Arrest van het Gerecht van 23 september 2020 — Landesbank Baden-Württemberg / GAR [“Economische en monetaire Unie – Bankenunie – Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen (GAM) – Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF) – Besluit van de GAR over de vooraf te betalen bijdragen voor het jaar 2017 – Beroep tot nietigverklaring – Rechtstreeks en individueel geraakt – Ontvankelijkheid – Wezenlijke vormvoorschriften – Authenticatie van het besluit – Motiveringsplicht – Recht op effectieve rechterlijke bescherming – Exceptie van onwettigheid – Beperking van de werking van het arrest in de tijd”]