PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Izvjestitelj: Christophe Hansen