Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)