Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)