Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)