Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)