Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9465 — Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)