Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9465 – Primus Shareholders / Prudential / Real Estate) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)