Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9465 – Primus Shareholders / Prudential / Real Estate). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE.)