Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 ( Dz.U. L 91 z 2.4.2008 )