Mål C-354/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeitsgericht Verden (Tyskland) den 27 juni 2016 – Ute Kleinsteuber mot Mars GmbH