Vec C-354/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Verden (Nemecko) 27. júna 2016 – Ute Kleinsteuber/Mars GmbH