Cauza C-354/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Arbeitsgericht Verden (Germania) la 27 iunie 2016 – Ute Kleinsteuber/Mars GmbH