Lieta C-354/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 27. jūnijā iesniedza Arbeitsgericht Verden (Vācija) – Ute Kleinsteuber/Mars GmbH