Kohtuasi C-354/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Arbeitsgericht Verden (Saksamaa) 27. juunil 2016 – Ute Kleinsteuber versus Mars GmbH