Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (sprawa M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 432/05