Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 432/05