Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) (EØS-relevant tekst) 2020/C 432/05