Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) (Text s významem pro EHP) 2020/C 432/05