Permanente on-line controlesystemen voor kerncentrale-componenten Milieuzaken, nucleaire veiligheid en civiele bescherming Openbare procedure