Kommissionens beslut av den 5 september 1996 om godkännande av metoder för att klassificera slaktkroppar av gris i Finland (Endast den finska texten är giltig) (96/550/EG)