Beschikking van de Commissie van 5 september 1996 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Finland (Slechts de tekst in de Finse taal is authentiek) (96/550/EG)