Nõukogu otsus (EL) 2020/1584, 26. oktoober 2020, Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus võetav seisukoht Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 6. lisa I osa (kavandatava) 46. muudatuse ja 6. lisa II osa 39. muudatuse vastuvõtmise kohta seoses sellise nõude edasilükkamisega, et tulevikus peab varustuse hulka kuuluma 25 tundi salvestamist võimaldav kabiini helisalvestusseade, et vältida COVID-19 pandeemiast tulenevaid soovimatuid tagajärgi