Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/39 2020 m. sausio 16 d. kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės peroksosulfatams (persulfatams) nustatomas galutinis antidempingo muitas