Kommissionens forordning (EF) nr. 705/2006 af 8. maj 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 22/2006 om en løbende licitation med henblik på salg på Fællesskabets marked af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Den Tjekkiske Republik, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Ungarn, Polen, Slovakiet og Sverige ligger inde med