ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021) (COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)) Transporta un tūrisma komiteja Referents: Anna Deparnay-Grunenberg