KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 286/95 av den 13 februari 1995 om ändring av förordning (EG) nr 2119/94 om inledning av den stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av 378 961 ton spannmål som innehas av det danska interventionsorganet