Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006