Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3291/91 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 1991 περί ενάρξεως διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή 10 000 τόνων σίκαλης που κατέχει ο γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως