Απόφαση του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 26ης Ιανουαρίου 2005.