/* */

PROPCELEX 2013/600/EU: Europaparlamentets beslut av den 17 april 2013 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2011#Europaparlamentets resolution av den 17 april 2013 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2011