Euroopan unionin virallinen lehti, L 198, 05. kesäkuuta 2004