A földgáz belső piaca ***I Az Európai Parlament 2008. július 9-i jogalkotási állásfoglalása a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))