KOMISIJAS ZIŅOJUMS Francija Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 126. panta 3. punktu sagatavotais ziņojums