ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Франция Доклад, изготвен в съответствие с член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз