2018 m. birželio 5 d. Pagal Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl abipusio pripažinimo įsteigto jungtinio komiteto sprendimas Nr. 60/2018 dėl atitikties vertinimo įstaigų įtraukimo į sąrašą pagal Elektromagnetinio suderinamumo sektoriaus priedą [2018/1056]