Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2019/1720 ja nõukogu määruses (EL) nr 2019/1716 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Nicaraguas 2020/C 146 I/02