Sag C-903/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 10. december 2019 – DQ mod Ministre de la Transition écologique et solidaire og Ministre de l’Action et des Comptes publics