Kommissionens forordning (EF) nr. 2099/94 af 25. august 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes