Sag C-272/09 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. december 2011 — KME Germany AG, tidligere KM Europa Metal AG, KME France SAS, tidligere Tréfimétaux SA og KME Italy SpA, tidligere Europa Metalli SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for VVS-rør af kobber — bøder — størrelsen af markedet, overtrædelsens varighed og samarbejde, der kan tages i betragtning — effektiv domstolsprøvelse)