Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 286/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/304]